Polityka Prywatności

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma UNI-TROL Sp. z o.o. ul. Estrady 56 01-932 Warszawa NIP: 527-020-52-46, kontakt mailowy pod adresem :biuro@unitrol.pl ;
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez firmę drogą elektroniczną odpowiedzi na zapytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług oraz w celu realizacji umowy z udziałem administratora i jego personelu na postawie wyrażonej zgody w oparciu o art.6 ust.1 pkt a rozporządzenia;
 4. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie;
 6. Podający swoje dane osobowe ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Podający swoje dane ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych , adres siedziby: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa , w każdej chwili;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , tylko w oparciu o własną niewymuszoną wolę, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Uni-Trol Sp. z o.o. nie będzie mogła utrzymywać kontaktu i przekazywać istotnych informacji, takich jak np. informacji zwrotnej na zapytania ofertowe lub niemożność realizacji umowy;
 9. Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym nie będziemy stosować wobec tych danych profilowania.

Wyślij zapytanie

  * Pola obowiązkowe