Kontakt

UNI-TROL Sp z o. o.

ul.Estrady 56, 01-932 Warszawa
tel. (22) 817 94 21-22, 817 94 34-35, 834 90 13-14,
SPRZEDAŻ wew. 118 i 121 SERWIS wew. 131 i 134

Sprzedaż 577 000 243 i 535 727 362
Wsparcie sprzedaży i serwisu Region Śląski 537 372 722

Serwis wyważarek: tel. 731 000 696 oraz 535 000 298
Serwis montażownic i innych: tel. 698 659 979 oraz 536 000 248
Serwis stacjonarny tel 739 000 629
Serwis Region Północ tel 731 000 985
Serwis Region Płd.-Wsch. tel 884 000 742
serwis@unitrol.pl

www.unitrol.pl  office@unitrol.pl  biuro@unitrol.pl

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000111731,
NIP 527-020-52-46, REGON 008132994,
Kapitał zakładowy wynosi 300 000,00 PLN