Gięcie blach

Prasa krawędziowa, sterowana numerycznie wykonuje precyzyjne gięcie na zaprogramowany kąt