WR-3

Zasilanie pneumatyczne.

Zakres pracy:

Min. 110 mm

Max. 405 mm