Nr Index Nazwa Dodaj
1 06.04.022 Stopka
2 JO-03.00.00 Zespół stołu
3 JO-07.03.00 Zespół belki odpiekacza
4 06.05.002 Zespół obudowy
5 J-01.00.00 Zespół kolumny głównej
6 07.06.031 Pistolet z manometrem
7 06.04.029 Łyżka
8 06.05.010 Podkład gumowy (boczny)
9 J-OS-KOL Osłona kolumny głównej
10 J-OS-SPOZ Osłona suwadła poziomego
11 J-OS-P Osłona przednia
12 J-OS-SP Osłona suwadła pionowego
13 PSD „B” Pneumatyczny siłownik dociskowy ,,B"
14 PSD „A” Pneumatyczny siłownik dociskowy ,,A"
15 05.09.171 Rączka
16 06.05.007 Nóżka
17 06.01.066 Sprężyna suwadła pionowego
18 J-01.02.00 Siłownik suwadła poziomego
19 JO-OS-B Osłona boczna
20 J-05.00.00 Zespół pedałów
21 06.04.019 Zespół motoreduktora
22 JO-07.01.00 Siłownik odpiekacza
23 J-02.02.00 Siłownik suwadła pionowego
24 J-01.04.00 Siłownik kolumny
25 05.08.305 Pas napędowy
26 J-02.00.06 Blacha dociskająca
27 06.01.031 Sprężyna odpiekacza
28 JO-07.00.00 Łopata
29 07.06.013 Smarownica
30 05.06.003 Silnik

Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.

 

<