Nr Index Nazwa Dodaj
1 33.23.000 Bottom Body Group
2 33.03.000 Reduction Body Group
3 33.04.000 Mirror Cylinder Group
4 33.04.025 Mirror Group
5 33.04.026 Support Bracelet
6 33.04.027 Washer
7 33.04.004 Washer
8 33.04.006 Dagger
9 33.04.007 Press To Lama
10 33.04.009 Lengthening Arm Group
11 01.0130.018-025-1 Washer
12 33.04.010 Lengthening Arm Group
13 33.04.011 Distance Beehive
14 33.04.012 Distance Lengthening Mile
15 33.04.013 Cross
16 33.04.014 Arm Connection Pin
17 33.04.015 Press To Nail
18 33.04.016 Connection Mile
19 01.0066.088.10.9 Screw
20 33.04.020 Connection Mile Foot
21 33.04.021 Washer
22 01.0066.105.10.9 Screw
23 01.0066.130.10.9 Screw
24 01.0117.018-1.5 Fiber Nut
25 01.0139.012 Shaft Ring
26 01.0139.018 Shaft Ring
27 01.0074.025. Screw
28 01.0024.120.24-3.53 O-Ring
29 01.0023.040-050-10-7 Dust Felt
30 33.04.022 Foot To Press
31 33.25.003 Hold Foot Rim
32 01.0074.060 Screw
33 33.04.024 Support Beehive
34 33.05.000 Home Assembly
35 33.05.015 Reduction Cabin Group
36 33.05.002 Sole Connection Lama
37 33.05.003 Screw Response Mile
38 33.05.004 Bearing Support Washer
39 33.05.005 Bearing Back Support Washer
40 33.05.006 Pulley Support Beehive
41 33.05.007 Dagger
42 33.05.008 Big Pulley
43 33.05.009 Big Pulley Washer
44 33.05.014 Screw Response Toot Hed
45 33.05.010 Worm Gear Protection Plate
46 33.05.016 Reduction Body Cover
47 01.0034.31 Reduction Closure
48 01.0063.050. Screw
49 01.0072.020. Screw
50 01.0112.06. Washer
51 01.0117.006. Fiber Nut
52 01.0135.1-4. Blind Stopper(Bung) 1/4
53 01.0137.1-2 AL Level Indicator 1/2 Aluminium
54 01.0053.06205-FAG Bearing
55 01.0053.51205-FAG Bearing
56 01.0115.020-1.5 Nut
57 01.0280.200 Oil Felt
58 33.06.000 Slide Group
59 33.06.001 Slide Body Group
60 33.06.002. Felt
61 33.06.003. Felt Press To Sheet
62 33.06.004 Slide Mile
63 33.06.005 Washer
64 33.06.006 Slide Piston Group
65 33.06.007 Piston Protection Group
66 01.0073.045 Screw
67 01.0073.030 Screw
68 01.0112.10. Washer
69 01.0073.016 Screw
70 01.0065.035 Screw
71 33.07.000 Changer Body Group
72 33.07.001 Changer Group
73 33.07.002 Pedal Group
74 33.07.003 Beehive Piston Group
75 01.0031.50 Beehive Arch
76 33.07.004 Mile To Set
77 01.0031.51 Pedal Arch
78 33.07.005 Pulley
79 01.0112.20 Washer
80 01.0139.020. Shaft Ring
81 01.0073.030. Screw
82 01.0066.50 Screw
83 01.0115.010-1,5 Nut
84 01.0063.025. Screw
85 33.07.007 Connection Mile Group
86 01.0136.006. Grease Fitting
87 33.08.000 Mirror Cylinder Group
88 33.08.001 Body Group
89 33.08.002 Tyre Head
90 33.08.003 Piston Shaft
91 33.08.004 Cylinder Cover
92 33.08.005 Lock Valve Beehive
93 33.08.006 Dagger Group
94 33.08.007 Washer
95 01.0022.140-115 Compact Set
96 01.0024.028-3.5 O-Ring
97 01.0024.024-3.53 O-Ring
98 01.0021.040-50-10. Nutring
99 01.0024.131-3.5 O-Ring"
100 01.0072.035. Screw
101 01.0139.026 Shaft Ring
102 01.0131.1-4. Copper Washer
103 01.0014.26 Record
104 01.0116.027 Nut
105 01.0072.010. Screw
106 01.0112.06-11-1.5 Washer
107 01.0074.070 Screw
108 01.0117.010 Fiber Nut
109 33.08.008 Body Connection Flange
110 01.0024.151.99-3.53 O-Ring
111 01.0024.183.67-2.67 O-Ring
112 01.0024.040-3. O-Ring
113 33.09.000 Cylinder Cabin
114 33.10.000 Head Up Piston Group
115 33.10.001 Cylinder Group
116 33.10.002 Piston Group
117 01.0022.060-044. Compact Set
118 01.0117.020 Fiber Nut
119 01.0023.030. Dust Felt
120 01.0021.30-38-6.5 Nutring 30-38-6.5
121 01.0024.030-3. O-Ring
122 01.0024.055-3. O-Ring
123 01.0024.060-3. O-Ring
124 01.0016.0315 Locking Hose Valve
125 01.0014.23C. Nut
126 01.0145.14 Valve
127 01.0014.102-1.5 Record
128 01.0014.102 Record
129 01.0136.005. Grease Fitting
130 01.0024.020-3. O-Ring
131 53.03.004. Piston Nut
132 53.03.003. Tyre Head
133 01.0027.009 Bursh
134 01.0014.79 Record Ferrule
135 01.0014.69 Record
136 33.10.003 Hydraulic Pipe
137 33.11.000 Slide Piston Group
138 33.11.001 Cylinder Group
139 33.11.002 Piston Group
140 01.0024.059-3. O-Ring
141 33.00.003 Slide Sheet Group
142 01.0159.01. Lock Valf
143 53.22.000 Accessories And Panels Connection Group
144 01.0130.050-63-1 Washer
145 33.20.000 Reduction Connection Mile
146 01.0024.098.02-3.53 O-Ring
147 01.0024.080-5.5 O-Ring
148 01.0139.030 Shaft Ring
149 33.00.005 Nut
150 33.12.000 Engine Group
151 33.12.001 Engine Connection Group
152 33.12.002 Engine Washer
153 33.12.003 Engine Pulley
154 33.00.001 Lever
155 01.0271.04-B35 Engine
156 01.0074.045. Screw
157 33.14.000 Pulley Protection
158 33.19.000 Ramp Profile Group
159 33.21.000 Ramp Group
160 33.21.001 Ramp Body Group
161 33.21.002 Tyre
162 01.0112.12 Washer
163 01.0064.090 Screw
164 01.0117.012 Fiber Nut
165 33.22.000 Electrical Panels Group

Po otrzymaniu zapytania oferta cenowa zostanie przesłana na wskazany w zapytaniu adres.
Powyżej podane indeksy katalogowe mogą różnić się od danych zawartych w instrukcji obsługi. wydanej wraz z urządzeniem.

 

<