Automaty do pompowania i pistolety / części zamienne PA-12 K

Zawór pompujący nr. 07.01.023

 

Zawór spuszczający nr. 07.01.023

Transformator TS-20 nr. 06.01.801

Płyta wyświetlaczy PA 12K nr. P-W-LED-PA-12

 Płyta główna PA-12 K nr. PG-PA-12

Głośnik nr. 05.09.061

Przycisk nr. 05.09.165

Wyłącznik nr. 05.09.009

Przełącznik przepompowywania nr. 05.09.010